Soal Dan Kunci Jawaban UTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1

Soal Dan Kunci Jawaban-Pada pertemuan kali ini kita akan membahasa secara detail dan lengkap mengenai Soal Dan Kunci Jawaban UTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1, SMP semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Dengan adanya soal UTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 ini, semoga bisa membantu dalam prose belajar mengajar siswa kelas 7 semester 1 dan persiapan menghadapi UTS yang akan segera tiba.

Berikut ini Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 Tahun Ajaran 2022-2023 beserta kunci jawaban yang berhasil dirangkum MEDIA BLORA dari berbagai sumber tepercaya:

 

SOAL UTS BAHASA SUNDA KELAS 7 SEMESTER 1

 

1. Susun kalimah di handap ieu jadi kalimah anu merenah.

1. Kedah
2. Ka
3. Urang
4. Tumut
5. Teh
6. Guru
A. 1-2-3-4-5-6
B. 3-5-1-4-2-6
C. 3-6-5-4-2-1
D. 6-5-4-3-2-1

Jawaban B

 

2. Tokoh anu aya dina dongeng sasakala gunung tangkuban perahu nyaeta ….

A. Si Kabayan
B. Si Lamsijan
C. Sangkuriang
D. Si Bosetek

Jawaban C

 

3. Abdi medal di seoul kaping 6 juni 2003. Nulis tanggal dina basa sunda anu pang bener na nyaeta ….

A. Abdi medal di seoul kaping enam juni tahun dua ribu tiga
B. Abdi medal di seoul kaping genep juni tahun dua rebu tiga
C. Abdi medal di seoul kaping enam juni taun dua ribu tilu
D. Abdi medal di seoul kaping genep juni taun dua rebu tilu

Jawaban D

 

4. Dongeng teh kaasup karya balarea, lantaran ….

A. Sumebar sacara tinulis
B. Sumebar sacara lisan
C. Teu kanyahoan nu ngarangna
D. Kanyahoan nu ngarangna

Jawaban C

 

5. Dongeng ti Kabupaten Kuningan nyaeta …

A. Sasakala Cisanggarung
B. Sasakala Awirarangan
C. Sasakala Leuwigoong
D. Sasakala Leuwisipatahunan

Jawaban B

 

6. Dongeng “jonggrang kalapitung” kaasup kana dongeng ….

A. Sasatoan
B. Sasakala
C. Sajarah
D. Jalma Biasa

Jawaban B

 

7. Dongeng anu aya patalina jeung sajarah tempat disebut …..

A. Sasakala
B. Sajarah
C. Jalma Biasa
D. Sasatoan

Jawaban A

 

8. Di handap ieu anu kaasup dongeng sasatoan, iwal ….

A. Sakadang kuya jeung sakadang monyet
B. Gajah eleh ku sireum
C. Tukang cukur panipuan
D. Peucang keuna ku leugeut

Jawaban C

 

9. Obrolan patémpas-témpas antara dua urang atawa leuwih nyaéta…….

A. Paguneman
B. Pagungeman
C. Pagunem
D. Pagumenan

Jawaban A

 

10. Nepangkeun wasta abdi Jaehyun. Wasta sarua hartina sareng …..

A. Yuswa
B. Linggih
C. Karesep
D. Ngaran

Jawaban D

 

11. “Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyét” ka asup kana dongéng ….

A. Sasatoan
B. Sasakala
C. Sajarah
D. Jalma biasa

Jawaban A

 

12. Urang linggih di wewengkon sunda. Janten kedah tiasa nyarios basa sunda. Wewengkon sarua hartina sareung …..

A. Daerah
B. Imah
C. Tempat
D. Sawah

Jawaban A

 

13. Nepangkeun hartina…

A. Nyaritakeun
B. Mintonkeun
C. Ngenalkeun
D. Paguneman

Jawaban C

 

14. Dongeng teh kaasup karya balarea, lantaran ….

A. Sumebar sacara tinulis
B. Sumebar sacara lisan
C. Teu kanyahoan nu ngarangna
D. Kanyahoan nu ngarangna

Jawaban C

 

15. Karesep abdi teh maen game sareng maen sonlah. Karesep hartina….

A. Kasep
B. Ngaran
C. Hobi
D. Diajar

Jawaban C

 

16. Dongeng teh nyaeta carita rekaan (fiksi) anu ngandung hal-hal pamohalan. Pamohalan sarua hartina jeung ….

A. Kenyataan
B. Kajadian
C. Lalakon
D. Mustahil

Jawaban D

 

17. Dongeng sasakala anu asalna ti kabupaten bandung Barat nyaeta ….

A. Sasakala maung panjalu
B. Sasakala gunung Tangkuban parahu
C. Sasakala cigondewah
D. Sasakala pamanukan

Jawaban B

 

18. Paripolah hartina ….

A. Hewan
B. Tingkah Laku
C. Pohon
D. Jalma

Jawaban B

 

19. Tokoh anu aya dina dongeng sasakala gunung tangkuban perahu nyaeta ….

A. Si Kabayan
B. Si Lamsijan
C. Sangkuriang
D. Si Bosetek

Jawaban C

 

 

Nah itulah penting yang bisa kami sampaikan dan bahas mengenai Soal Dan Kunci Jawaban UTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1, semoga mudah di pahami dan di pelajari. Terima Kasih

administrator

Halo, Saya adalah penulis artikel dengan judul Soal Dan Kunci Jawaban UTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1 yang dipublish pada 6 February 2024 di website SinauNews

Artikel Terkait

Leave a Comment